Οδηγίες χρήσης
Ενεργοποίηση κωδικού πρόσβασης
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο της πλατφόρμας Yava Fitness e-Academy θα χρειαστείτε αρχικά 32-ψήφιο κωδικό που σας έχει δοθεί με την αγορά του μαθήματος που προμηθευτήκατε. Το κωδικό αυτό τον τοποθετείτε στην ενότητα Ενεργοποίηση πρόσβασης,  στο πεδίο Κωδικός που θα βρείτε στην πρώτη σελίδα της πλατφόρμας.Ακολούθως επιλέξτε το κουμπί Ενεργοποίηση.
Στην οθόνη που ακολουθεί αρχικά εμφανίζονται τα στοιχεία του μαθήματος που προμηθευτήκατε και στο οποίο αντιστοιχεί ο κωδικός που ενεργοποιείται.Η πρόσβαση σε κάθε μάθημα έχει ημερολογιακή διάρκεια αλλά και μέγιστη διάρκεια σε ώρες μελέτης. Ότι από τα δύο λήξει πρώτο, ολοκληρώνει και την πρόσβασή σας για το συγκεκριμένο μάθημα στην πλατφόρμα. Για το λόγο αυτό προτείνουμε να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί για ως προς το χρόνο ολοκλήρωσης της μελέτης σας αλλά και ως προς τη χρήση του ατομικού σας κωδικού πρόσβασης από τρίτα πρόσωπα τα οποία θα καταναλώνουν το χρόνο της πρόσβασής σας.

Ακολούθως το σύστημα σας προτρέπει να συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία και να επιλέξετε τους ατομικούς κωδικούς πρόσβασης που θα χρησιμοποιείτε  από το σημείο αυτό και εξής για να έχετε πρόσβαση στην πλατφόρμα (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης).
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας με ακρίβεια και σημειώστε το όνομα χρήστη και των κωδικό πρόσβασης που θα επιλέξετε ώστε να τα έχετε διαθέσιμα κάθε φορά που θα επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα.

Αφού ολοκληρώσετε την καταχώριση επιλέξετε το κουμπί Εγγραφή & Ενεργοποίηση.

Αν διαθέτετε ήδη κωδικούς πρόσβασης (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) στην πλατφόρμα (υφιστάμενος χρήστης) δεν χρειάζεται να πληκτρολογήσετε εκ νέου τα στοιχεία σας. Από το δεξί μέρος της οθόνης πληκτρολογήστε τα στοιχεία εισόδου σας στην πλατφόρμα και επιλέξτε το κουμπί Ενεργοποίηση, οπότε και ενεργοποιείται αυτόματα η πρόσβαση στο νέο μάθημα που προμηθευτήκατε.Κατόπιν της επιτυχούς ενεργοποίησης το σύστημα σας εισάγει απ' ευθείας στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης απ' όπου καλείστε να επιλέξετε το μάθημα το οποίο επιθυμείτε να μελετήσετε.

Επισημαίνουμε ότι ο 32-ψήφιος κωδικός ενεργοποίησης που συνοδεύει κάθε μάθημα το οποίο προμηθεύεστε χρησιμοποιείται μόνο μία φορά και έκτοτε καταργείται. Η πρόσβασή σας στην πλατφόρμα επιτυγχάνεται με χρήση των κωδικών πρόσβασης (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που εισάγατε κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης.

Αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διαδικασία ενεργοποίησης των κωδικών σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας RDC Informatics στο τηλ. κέντρο 210 5777780 (ώρες λειτουργίας help desk, καθημερινά 9:30 με 18:00) ή στο e-mail websupport@rdc.gr.